Webinar i EASI-skåring

Til alle medlemmer i NFDV,

Det har kommet en invitasjon for alle som ønsker opplæring i EASI-skåring

INVITASJON TIL WEBINAR OM EASI-SKÅRING 

29. JUNI 2020 og 25 AUGUST, KLOKKEN 17:00 – 18:30

Hjertelig velkommen til webinar om hvordan skåre EASI. 

Vi i Sanofi har fått forespørsler fra flere hold om tilbud på kursing i EASI-skåring. 

I den forbindelse har vi gleden av å invitere til et webinar med Eva Maria Rehbinder som jobber på Rikshospitalet og har god erfaring innen dette feltet.

Link til møtet er 

https://sanofi.zoom.us/webinar/register/WN_uLAf7qZeTS2A1WxcmwKOwQ

 Dersom du trenger mer informasjon, vennligst kontakt med Linda Lie mob 908 32 836 mail linda.lie@sanofi.com  eller Anita Tveter mob 970 56 359 mail anita.tveter@sanofi.com

Vi håper tidspunktet passer og at dette vil være til nytte for flere. 

”Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustriforeningen har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og arrangøren har rettigheter og plikter som skal sikre at arrangementet er av god faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldige bindinger mellom industri og helsepersonell. 

For mer informasjon se www.lmi.no/standardinformasjon

Linda Rørvik Lie

Business Relations Manager, Immunology                                                     

Anita Tveter 

Business Relations Manager, Immunology

Vennlig hilsen   Katarina Zak Stangeland, leder NFDV