AbbVie forskningsstipend 2021

Til alle forskningsinteresserte medlemmer i NFDV, 

Dette er en vennlig påminnelse at det fortsatt er mulig å søke:

AbbVie lyser ut Forskningsstipend med formål om å fremme norsk forskning for bedret forståelse eller behandling av immunologiske hudsykdommer.

Forskningsstipendet er for 2021 på til sammen inntil 25000 norske kroner og kan gis til forskergrupper for hel- eller delfinansiering av ett eller inntil to forskningsprosjekter. 

Utdeling gjøres under NFVD Høstmøtet og stipendvinner får i tillegg et særskilt diplom fra AbbVie.

For søknadskriterier og informasjon vennligst se vedlegg

Søknaden sendes til Kzstangeland@gmail.com senest 21/10-21

mvh

Katarina Zak Stangeland

leder NFDV