Referat fra møte mellom avdelingsledere og styret i Norsk forening for dermatologi og venerologi (NFDV)