Norsk forening for dermatologi og venerologi

2021

Referat NFDV Styremøte 04.11.21

20. november 2021

Kjære dere, 

vedlagt finner dere referat fra siste styremøte i NFDV 04.11.21


Beste hilsen
Linn Landrø