Norsk forening for dermatologi og venerologi

2022

BestPractice Nordic

3. mai 2022

Til alle medlemmer i NFDV, 

BestPractice Nordic er en gratis, nordisk peer-to-peer plattform laget av klinikere, for klinikere. 

De har mer enn 35 000 helsefaglige brukere, overveiende leger, som bidrar til å skape bedre rammer for pasientbehandling ved å formidle kunnskap innen flere spesialiseringer, gjennom artikler, videoer, nyheter, høydepunkter fra kongresser, faglige møter og webinarer – samt den norske LinkedIn-siden for dermatologi.

 

BestPractice Nordic jobber for et tettere samarbeid med nordiske leger innen dermatologien for å legge til rette for et høyt nivå av kunnskapsdeling på nasjonalt og nordisk plan. 

Hvis dere har noen forslag til emner og problemstillinger dere ønsker mer informasjon om kan dere ev sende til kzstangeland@gmail.com  eller Usha Hartgill: ushhar@ous-hf.no

For påmelding: 

https://bpno.no/#show-signup

Mvh 

Katarina Zak Stangeland

Leder NFDV