Dermatoskopi kurs i Gøteborg 2023

Til alle medlemmer i NFDV,

I samarbeide med Nordic Dermatology Association (NDA) arrangerer John Paoli et nytt dermatoskopikurs i Gøteborg.

Kurset er lagt opp som "en dags kurs" den 21/4 og den 22/4-2023.

Dessverre kolliderer den ene kursdagen, 21/4, med vårt planlagte årsmøte og generalforsamling, som i år avholdes i Oslo den 20-21/4.

Men ettersom dermatoskopikurset også er på lørdag 22/4, så det er fullt mulig at få med seg begge to.

Det er lett å reise fra Oslo til Gøteborg og årsmøtet slutter på ettermiddagen

Se påmelding og mulighet å velge lørdagen som kursdag

https://nordicdermatologycourses.org/index.php?id=5170

mvh

Katarina Zak Stangeland

leder NFDV