EADV medlemsavgift

Til alle medlemmer i NFDV og EADV,

Husk å betale medlemsavgiften til EADV 

For tiden er 136 norske hudleger medlem av EADV og får på denne måten tilgang til EADVs ressurser og reduserte kongressavgifter. Det er inspirerende å være medlem av et stort europeiske fellesskap!

Fristen for innbetaling av medlemsavgiften i EADV er nylig endret. Dette innebærer at EADVs medlemmer må fornye sitt medlemsskap og betale medlemsavgiften for 2023 senest innen utgangen av januar 2023. For nærmere informasjon, bruk denne lenken:

Membership Renewal | EADV

Norge må ha flere enn 100 betalende EADV-medlemmer for å ha 2 medlemmer i EADVs styre. I følge EADVs sekretariat har hittil 30 norske hudleger betalt sin medlemsavgift for 2023. 

Vi oppfordrer derfor alle norske EADV-medlemmer om å fornye sitt medlemskap i EADV ved å betale medlemsavgiften for 2023 innen fristen 31.1.2023 og helst i god tid før det. Og vi oppfordrer de som ennå ikke har meldt seg inn i EADV, om å gjøre det.

Thrasyvoulos Tzellos

Petter Gjersvik

Norske styremedlemmer i EADV