Forlenget frist for Sanofi forskningsstipend

Til alle forskningsinteresserte medlemmer i NFDV, 

Sanofi lyser ut forskningsstipend på inntil 100 000kr med formål om å fremme norsk forskning for bedret forståelse eller behandling av hudsykdommer drevet av type 2-inflammasjon.

Utdeling gjøres under NFVD Høstmøtet og stipendvinner får i tillegg et særskilt diplom fra Sanofi.

For søknadskriterier se vedlegg.

Søknaden sendes til kzstangeland@yahoo.com

Alle søknader får en mail om at de er mottatt

Søknads frist: 1/11 -2022

mvh

Katarina Zak Stangeland

leder NFDV