Lysbehandling og strålevernforskriften

Til alle medlemmer i NFDV som tilbyr lysbehandling , 

Vi har blitt kontaktet av DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) og ønsker påminne dere alle som tilbyr lysbehandling om strålevernforskriften.

UV-behandling av pasienter går under «sterk ikke-ioniserende stråling» og «medisinsk strålebruk». 

Dette reguleres i strålevernforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-16-1659 

I § 47 bokstav i, står det at en lege, tannlege, fysioterapeut eller kiropraktor må være medisinsk faglig ansvarlig for behandlingen. 

I § 48 bokstav g står det at helsepersonell må betjene strålekilder som er «sterke ikke-ioniserende kilder».

I strålevernforskriften, slik den er i dag, er det altså ikke rom for at pasienten selv kan betjene lyskilder brukt til behandling.

mvh

Katarina Zak Stangeland

Leder NFDV