Norsk forening for dermatologi og venerologi

2022

Medlemsavgift EADV 2022

20. januar 2022

Til alle norske medlemmer av EADV:

Betal din medlemsavgift i EADV innen 31. januar!

Som tidligere meldt har EADV endret fristen for betaling av den årlige medlemsavgiften til 31. januar hvert år (mot tidligere 31. mai). I følge sekretariatet i EADV har 78 av 114 norske medlemmer betalt denne avgiften per 14. januar. 

For at Norge fortsatt skal ha to medlemmer i EADVs styre, må minst 100 medlemmer ha betalt årsavgiften innen fristen. 

Vi oppfordrer derfor alle norske medlemmer i EADV om å betale sin medlemsavgift snarest mulig og ikke senere enn 31. januar.

Med hilsen

Thrasyvoulos Tzellos

ltzellos@googlemail.com

Petter Gjersvik

petter.gjersvik@gmail.com

Norske representanter i EADVs styre