Overlegevikariat i Tromsø

Til alle medlemmer i NFDV,

Det er fra 1 januar 2022 ledig vikariat som overlege ved Hudseksjonen UNN Tromsø.

Vikariatets lengde 1 år, kortere tid kan vurderes, mulighet for forlengelse aktuelt.

Legen inngår i vanlig klinisk tjeneste, bakvakt ordning i 5-6 delt vakt, vaktlønn avspaseres (ca 25 dg pr år) , 5 uker ferie, ellers vanlige lønns og arbeidsvilkår.

Unn kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Ambulering må påregnes til ett av våre «utekontor» ca 1-2 dg pr mnd. Egen avlønning på ambuleringsdag .

Overlegen vil også få ansvar for supervisjon og veiledning av LIS som inngår i arbeidsplanen.

Ta kontakt med seksjonsleder, Bjørn Kvammen; Bjorn.Kvammen2@unn.no for ytterligere opplysninger.

Mvh

Bjørn Kvammen

Seksjonsoverlege