Reisestipend for LIS leger til Nordisk kongress-forlenget frist

Stipend for deltakelse på Nordisk kongress

Styret har vedtatt å opprette 10 stipender á kr 8.000 kr til norske LIS-leger og stipendiater for deltakelse på 35th Nordic Congress of Dermatology and Venerology i København 19-22 april 2022.

Søknad sendes til kzstangeland@gmail.com

Søknadsfrist 04.02.2022

Søkere med innsendt poster/abstract vil prioriteres.

Alle søkere får en tilbakemelding når søknaden er mottatt. Dersom du ikke hører noe vennligst ta kontakt.

For styret,

Katarina Zak Stangeland 

Leder NFDV