Norsk forening for dermatologi og venerologi

2022

Thrasyvoulos Tzellos valgt inn i EADVs toppledelse

18. november 2022

Til alle medlemmer av NFDV:

EADV – European Academy of Dermatology and Venereology – ledes av et styre med 55 medlemmer, hvorav 2 er fra Norge. Styret møtes 2 ganger i året og utpeker bl.a. en Executive Committee på 8 medlemmer som utgjør EADVs toppledelse.

På siste styremøte i EADV ble Thrasyvoulos Tzellos fra Bodø valgt inn i EADVs Executive Committee. Dette er en stor tillitserklæring, først og fremst til Linos, men også til norsk og nordisk dermatologi. Det gir gode muligheter til å påvirke EADVs virksomhet.

Vi gratulerer Linos med valget og benytter anledningen til å oppfordre alle NFDV-medlemmer om å melde seg inn i EADV!

Petter Gjersvik

Norsk styremedlem nr. 2 i EADV