Utlysning av forskningsmidler fra Stiftelsen Dam

Til alle medlemmer i NFDV,

Stiftelsen Dam forvalter deler av overskuddet fra spillene til Norsk Tipping og lyser nå ut midler til forskningsprosjekter. Søknad om midler må sendes via en godkjent søkerorganisasjon, som for eksempel Psoriasis- og eksemforbundet, PEF.

Dette er en stor utlysning med minimum 1 500 000 og maks 3 000 000 kr.

Formålet er støtte til helseforskning rettet mot målgrupper i Norge og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

For detaljert informasjon søknadsfrist og kriterier, vennligst se vedlegg.

Mvh

Katarina Zak Stangeland

leder NFDV