EADV medlemskap

Til norske EADV-medlemmer!
 
Per dags dato har 94 norske medlemmer av EADV betalt medlemsavgiften for 2023, mens 43 ikke har gjort det.
 
Vi håper derfor at de dette gjelder, betaler medlemsavgiften denne uken og senest innen 31.1.2023. Norge må ha flere enn 100 betalende medlemmer med stemmerett innen denne datoen for fortsatt å ha 2 medlemmer i EADVs styre. 
 
Medlemskap i EADV gir deg mange fordeler, blant annet redusert deltakeravgift på EADV-kongressene og et stort faglig fellesskap.
 
Med kollegial hilsen
Thrasivoulos Tzellos
Petter Gjersvik
Norske styremedlemmer i EADV