Feil i forrige mail om utlyst forskningsstipend

Til alle forskningsinteresserte medlemmer,

Det ble dessverre en feil i utlysningen, beklager dette, men det gir alle en lengre frist til å søke.

Stipendet blir ikke utdelt på vårmøtet men på høstmøtet.

Men vi har gleden å utlyse forskningsstipend, med støtte fra AbbVie, med formål om å fremme norsk forskning innen Dermatologi.

Forskningsstipendet er for 2023 på til sammen inntil 25000 norske kroner og kan gis til forskergrupper for hel- eller delfinansiering avett eller inntil to forskningsprosjekter. Utdeling gjøres under NFVD Høstmøtet og stipendvinner får i tillegg et særskilt diplom fra AbbVie

For detaljert informasjon og søknadskriterier vennligst se vedlegg

Søknadsfristen settes til 13.10.2023

søknaden sendes til Kzstangeland@gmail.com

Mvh

Katarina Zak Stangeland

leder NFDV