FOFO-nytt og temanummer LVS-nytt

Hei, 

Vedlagt følger FOFO nytt for 2023.

Siste nummer av medlemsbladet for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) er et spesielt nummer om forskning i dermatologi og venerologi og kan nedlastes herfra: https://www.legeforeningen.no/contentassets/dfb8f3ac8a4049bd9e169c5844097099/lvsinfo-3-2023-korr6.pdf 


Vi vil benytte anledning til å minne om forskningsseminar den 11.01.2024 på Radisson Gardermoen. Meld dere på via denne lenken:  https://nettskjema.no/a/fofo2024  

NFDV dekker reisen, hele møtet og middagen etterpå

Dere kan også melde dere ved å sende e-mail til jose.alfonso@stami.no 


Med vennlig hilsen


Jose Hernán Alfonso

Leder, Forskningsutvalget,

NFDV