Forskningsstipend 2023

Til alle forskningsinteresserte medlemmer i NFDV,


NFDV utlyser Forskningsstipend, med støtte fra AbbVie, med formål om å fremme norsk forskning innen Dermatologi.

Forskningsstipendet er for 2023 på til sammen inntil 25000 norske kroner og kan gis til forskergrupper for hel- eller delfinansiering av ett eller inntil to forskningsprosjekter. Utdeling gjøres under NFVD Høstmøtet og stipendvinner får i tillegg et særskilt diplom fra AbbVie.

For informasjon om søknadsprosessen og kriterier for stipendet vennligst se vedlegg.


mvh

Katarina Zak Stangeland

Leder NFDV