Forskningsstipend, med utdeling på høstmøtet

Til alle forskningsinteresserte medlemmer i NFDV,

Vi har gleden å utlyse et forskningsstipend, med støtte fra AbbVie, med formål om å fremme norsk forskning innen Dermatologi.

Forskningsstipendet er for 2023 på til sammen inntil 25000 norske kroner og kan gis til forskergrupper for hel- eller delfinansiering av ett eller inntil to forskningsprosjekter. Utdeling gjøres under NFVD Høstmøtet og stipendvinner får i tillegg et særskilt diplom fra AbbVie

For detaljert informasjon og søknadskriterier vennligst se vedlegg

Søknadsfristen settes til 16.10.2023

søknaden sendes til Kzstangeland@gmail.com

Mvh

Katarina Zak Stangeland

leder NFDV