Innstilling til valg av tillitsvalgte for perioden 2023-25

Til alle medlemmer av Norsk forening for dermatologi og venerologi:


Innstilling til valg av tillitsvalgte for perioden 2023-25


Generalforsamlingen skal velge tillitsvalgte for perioden 1.9.2023-31.8.2025. Valgkomiteen sendte ut e-post til alle medlemmer i januar med oppfordring om å foreslå kandidater og har mottatt mange forslag. Komiteen har hatt møter på Zoom og innstiller følgende personer:


Styret:                        

Ingeborg M. Bachmann, Bergen (leder)

Katarina Zak Stangeland, Stavanger 

Jon Anders Halvorsen, Oslo

Kristian Enerstvedt, Haugesund

Teresa Løvold Berents, Oslo (ny)

1. vara: Ingrid Snekvik, Trondheim (ny) 

2. vara: Daniel de la Rosa Carrillo, Oslo (ny)


Nettredaktør:

Flora Balieva, Stavanger


Kurskomitéen:

Anne-Marte Henriksen, Tromsø (leder)

Christian Dotterud, Trondheim

Hilde Olset, Bergen

Nina Øien, Haugesund (ny)

Ina Kreyberg, Oslo (ny)

Yangchen Dhundop, Oslo (ny)

            

Forskningsutvalget:               

Mari Løset, Trondheim (leder)

Marita Jenssen, Tromsø

Jose Alfonso, Oslo

Gunhild Sellevoll Hunskår, Bergen

            

Kvalitetsutvalget:

Kristin Halvorsen Hortemo, Oslo (leder)

Benedicte Koester Giertsen, Bergen

Ellen H. Modalsli, Trondheim (ny)

            


Oslo/Trondheim 23.3.2023


NFDVs valgkomité:

Petter Gjersvik 

Jon Helge Bonesrønning

Ingebjørg Larsen