Innstilling valgkomiteen 2023-2025

Til alle medlemmer i NFDV:

 

Iht. foreningens vedtekter skal styret foreslå tre medlemmer til ny valgkomite, som skal velges på NFDVs generalforsamling

 

Styret innstiller til ny valgkomité: 


Petter Gjersvik, Oslo (leder)

Linn Landrø, Oslo

Marit Saunes, Trondheim

Anne Marte Henriksen, Tromsø


Vi mener dette vil gi en god balanse hva gjelder kontinuitet, geografi og bakgrunn.

 

På vegne av styret: Katarina Zak Stangeland leder