Påminnelse om påmelding til Vårmøte 2023

Til alle medlemmer av NFDV,

Det er fortsatt mulig å melde seg på l NFDVs Vårmøte, med generalforsamling og valg i år.


Styret håper alle medlemmer, både i og utenfor sykehus, melder seg på og gjerne holder faglig innlegg på NFDVs vårmøte. 

Vårmøtet er en viktig arena for alle norske dermatologer ikke bare for å holde seg oppdatert og få ny kunnskap, men også for å møte kolleger, dele egne kasuistikker, problemstillinger eller egen forskning med landets hudleger. 

Disse innleggene vil gjenspeile den kliniske og vitenskapelige aktiviteten i faget

Vi begynner med en uformell middag onsdag kveld.

På torsdagen er det kurskomiteens flotte program etterfulgt av Generalforsamling så hyggelig felles middag med underholdning.

Fredag er det presentasjoner fra foreningens medlemmer.


I år er møtet sentralt i Oslo på

Clarion Hotel Oslo torsdag 20. - fredag 21. april 2023


For påmelding til Vårmøte: 

https://www.delegia.com/app/netattm/attendee/page/114979

Påmelding av faglige innlegg skjer ved å sende en e-post til:

innlegg.nfdv@gmail.com 


Oppgi følgende opplysninger:


* Innleggets tittel

* Navn på presentatør (og eventuelle andre bidragsytere)

* Arbeidssted

* E-post adresse

* Foredrag (10 min + 2 min diskusjon)?

* Kasuistikk (5min + 2 min diskusjon)?

* Innlegg på Kvalitetsforum (5 min + 5 min diskusjon)?

* Eventuelt behov for annet utstyr enn skjermprojektor

Sammendrag (abstrakt) i Word-format sendes som vedlegg til e-posten. Benytt helst Times New Roman, fontstørrelse 11. Sammendraget skal inneholde maksimalt 200 ord (foredrag) eller 100 ord (kasuistikker og innlegg på Kvalitetsforum). Ta gjerne med 1-3 aktuelle referanser.


For innlegg som blir akseptert skal Power Point-presentasjon sendes inn som vedlegg til e-post til innlegg.nfdv@gmail.com 

senest innen 10. april 2023.

Som filnavn benyttes navn på presentatør og et kort stikkord. Hvis filen blir for stor til å sendes per e-post, tar man den med på en USB.


På vegne av styret i NFDV, 

Katarina Zak Stangeland

Leder