Sanofi forskningsstipend 2023

Til alle forskningsinteresserte medlemmer i NFDV,

Sanofi lyser ut forskningsstipend med formål om å fremme norsk forskning for bedret forståelse eller behandling av sykdommer drevet av type 2-inflammasjon.

Forskningsstipendet er for 2023 på til sammen inntil 100 000 kroner og kan gis til forskergrupper for hel- eller delfinansiering av ett eller inntil to forskningsprosjekter.

Utdeling gjøres avhengig av forskningsgruppen som vinner prisen under enten høstmøtet til hhv. Norsk forening for dermatologi og venerologi (NFDV), Norsk Forening for Lungemedisin (NFL) eller Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode-halskirurgi og stipendvinner får i tillegg et særskilt diplom fra Sanofi.

Fristen er 10/10-2023

For detaljert søknadsinformasjon se vedlegg.

mvh

Katarina Zak Stangeland

Leder NFDV