Spørreundersøkelse om Vårmøte og/Høstmøte

Til alle medlemmer i NFDV, 


Som diskutert ved generalforsamlingen så ønsker vi høre deres mening om videre møteaktivitet i Norge.


NFDV arrangerer vanligvis to møter per år. 

Et Vårmøte med generalforsamling og et Høstmøte.                                 

Vårmøtet har vanligvis vært uten sponsorer (tidligere tellende kurs) og Høstmøtet med sponsorer. 

Møte uten sponsorer er kostbare, og det har vært tilbakemelding om at Vårmøtet er for dyrt og det er tendens til lavere deltakelse. 

Vi ønsker derfor å evaluere om vi skal fortsette med begge møtene eller kun ha et møte i året.

Hvis det blir et møte så vil det fortsette å rotere mellom byene, sannsynligvis med sponsorer, men legges eventuelt til våren sammen med generalforsamlingen.

 

Vi ønsker å høre din mening og sender derfor ut denne spørreundersøkelsen til alle medlemmene i NFDV.    

Håper du kan ta deg tid å gi oss tilbakemelding.   


Svarsfrist: 2/6-2023                    


For å delta:  trykk på eller kopier lenken i en nettside     https://survey.easyquest.com/j7zoEY    


Hvis dere ikke får opp spørreundersøkelsen, vennligst ta kontakt på: kzstangeland@gmail.com


På forhånd takk!                                                                      


Styret i NFDV