Tilbakemelding spørreundersøkelse om møtestruktur

Spørreundersøkelse til medlemmene vedrørende møtestruktur i NFDV – oppsummering og tilbakemelding


I etterkant av Vårmøtet (Årsmøtet) i Oslo i 2023 ble det sendt ut en spørreundersøkelse til medlemmene i NFDV. Formålet var å kartlegge medlemmenes holdning til møtestruktur i årene som kommer, med vekt på ønske om ett eller to årlige møter (vår og høst), og videre samarbeid med legemiddelindustrien og andre sponsorer.

Vedlagt følger oppsummering av tilbakemelding fra dere. Det var relativt få som svarte på undersøkelsen (92 medlemmer), og styret har konkludert med at vi inntil videre ikke har mandat til å endre møtestrukturen eller antall årlige møter, men at tilbakemeldingen åpner for at vi kan se på muligheten for å involvere sponsorer også i forbindelse med Vårmøtet (Årsmøtet). Vi har allerede avklart at det blir lunsjsymposier finansiert av legemiddelindustrien på møtet i Tromsø i april -24, noe vi håper vil bidra til noe lavere pris for påmelding og deltakelse.

Med hilsen

Ingeborg M. Bachmann

Leder, NFDV