Valg ved NFDV generalforsamling 2023

Til alle medlemmer av Norsk forening for dermatologi og venerologi:
 
Valg av tillitsvalgte i NFDV for perioden 2023-2025
 
På NFDVs generalforsamling i april skal det velges:
Leder
Styre (med vara)
Nettredaktør
Kurskomité
Forskningsutvalg
Kvalitetsutvalg
for perioden fra 1.9.2023 til 31.8.2025.
 
Valgkomiteen er nå i gang med å forberede sin innstilling til alle disse vervene. Vi ber derfor om forslag på aktuelle kandidater med en opplysning om vedkommende er villig til å stille, og gjerne med en kort begrunnelse. Send en e-post om dette til petter.gjersvik@gmail.com senest innen 1.2.2023.
 
NFDVs valgkomité:
Petter Gjersvik 
Jon Helge Bonesrønning
Ingebjørg Larsen