Nasjonalt møte om sjeldne hudsykdommer - invitasjon fra OUS

Til alle medlemmer i NFDV!

Seksjon for hudsykdommer og Senter for sjeldne diagnoser ved OUS arrangerer nasjonalt møte med tema sjeldne hudsykdommer på Gardermoen torsdag 5. september. Møtet er åpnet for alle interesserte.

Se vedlegg med invitasjon fra OUS.


Hilsen Ingeborg M. Bachmann

leder, NFDV