Innkalling og sakspapirer til Generalforsamling 2024

Til alle medlemmer i NFDV,


Vedlagt følger innkalling og forslag til saksliste til årets Generalforsamling. Sakspapirene ligger ved.

Dersom dere har saker til agendaen kan de meldes til meg på e-post: ingeborg.bachmann@helse-bergen.no innen 5. april.


Innkalling og forslag til saksliste for Generalforsamling i NFDV

Innkalt: Alle medlemmer i NFDV 

Tidspunkt: Torsdag 18. april 2024 kl. 15.30-18:00

Sted: Radisson Blu Tromsø

 

Saksliste:

1.     Godkjenning av innkalling


 2.     Valg av møteleder


 3.     Godkjenning av sakslisten


 4.     Valg av referent og tellekorps


 5.     Styrets årsmelding

 

6.     Regnskap for 2023 og budsjett for 2025

 

7.     Rapporter fra kurskomiteen, forskningsutvalget, kvalitetsutvalget og UEMS

 

8.     Rapport fra spesialitetskomiteen

 

9.     Rapport fra EADV

 

10.  NFDV Behandlingsanbefalinger

 

11.  Anbefalinger om keratinocyttkreft

 

12.  Obligatorisk etterutdanning for spesialister -status

 

13.  Utdeling av priser og stipend


Riktig god påske ønskes dere alle!


På vegne av styret,


Ingeborg M. Bachmann

leder NFDV