Norsk forening for dermatologi og venerologi

Forskning

Forskningsutvalget FOFO skal stimulere til økt dermatologisk og venerologisk forskning gjennom nettverksbygging, seminarer og medlemsinformasjon. Forskningsutvalget arrangerer hvert år i januar et forskningsseminar for alle forskningsaktive og forskningsinteresserte medlemmer.
19. mars 2013

Forskningsutvalget består for tiden av: