Norsk forening for dermatologi og venerologi

Haukeland Universitetssykehus

Malignt Melanon

7. mai 2016

1. Spatiotemporal clonal evolution of metastatic melanoma (Basal forskning ) - Lars Prestegarden, Hudavdelingen, Haukeland Universitetssykehus

Intratumoral heterogenitet og klonal evolusjon er hovedårsaken til behandlingssvikt ved malignt melanom. For å kartlegge enkeltcellenes vekst og utvikling over tid, men også spatielt/hvor de befinner seg i svulsten, har vi integrert en barcode/særegen identifikasjonskode i hver enkelt melanomcelle før de ble injisert i dyr. På denne måten kan vi følge enkeltcellers vekst og utvikling, genetiske og epigenetiske endringer, samt undersøke betydningen av plasseringen innad i en svulst.

2. Β-sitosterol provides broad spectrum suppression of melanoma metastasis (Basal forskning)- Lars Prestegarden, Hudavdelingen, Haukeland Universitetssykehus

Vi har utviklet en dyremodell for metastatisk melanom. Basert på genetisk analyse fra metastaser fra forskjellige organer har vi funnet en 108-geners signatur for hjernemetastase. Dette ble så koblet mot Connectivity Map for å identifisere molekyler som kan undertrykke denne gensignaturen. B-sitosterol var ett av disse molekylene, og i dyremodeller var midlet svært effektivt mot melanom, noen dyr ble «kurert».

3. Biomarkører for proliferasjon og metastasering i primære nodulære melanom og tilhørende lymfeknutemetastaser (Translasjonell forskning )- Emilia Hugdahl

Retrospektiv studie. Datamaterialet består av formalinfiksert paraffininstøpt (FFPE) vevsmateriale fra 457 pasienter med nodulære melanom diagnostisert i perioden 1981-2008. Det foreligger data på klinisk-patologiske variable. TMA-blokker av vevet vil snittes for immunhistokjemi med ulike biomarkører for proliferasjon og metastasering. Vi ønsker å kartlegge proliferasjonsmarkører og metastaseringsmønster i primære nodulære melanom og tilhørende lymfeknutemetastaser for slik å bedre prognostisering og muligheten for målrettet behandling. Studien har konsesjon tom 2025.