Psoriasis

1. Monitoring and improving treatment of psoriasis - Silje M. Solberg

Klinikere etterspør analyser for uønskede immunologiske reaksjoner på medikamenter, såkalt immunogenisitet. De ser behovet for å optimalisere behandlingen til beste for pasient og samfunn. Vi ønsker å følge pasienter som inkluderes i Hudavdelingens register for biologisk behandling, i en longitudinal studie og se på parametre relatert til psoriasis og behandling med biologicals. De pasientene som utvikler antistoff eller lave medikamentnivå vil inngå i en cross sectional studie med flowcytometri av blod for å se på intracellulære signalveier.