Atopisk eksem

1. Evaluering av ulike mekanismer bak utviklingen av atopisk eksem (klinisk studie) – Teresa Løvold Berents (Hudavdelingen, OUS, ORAACEL forskningsgruppe)

Kohorte studie av rundt 600 barn; fra normalbefolkningen og barn innlagt med akutt bronkiolitt. Undersøkt to ganger, første gang ved 4- 6 mndrs alder, andre gang ved 24 mndrs alder. Materialet er innsamlet, første artikkel tok for seg hudbarrierens funksjon, tilstedeværelsen av gule stafylokokker hos barn med og uten eksem. 

2.  PreventADALL – Preventing Atopic dermatitis and Allergies (Klinisk forskning)  - Karin Lødrup Carlsen, Linn Landrø, Eva Maria Rehbinder, Kim Endre (OUS, UiO)

PreventADALL er en internasjonal innovativ randomisert faktorielt designet prospektiv fødselskohortstudie som skal teste om allergisk sykdomsutvikling kan forebygges ved to lavkostnadsintervensjoner; tidlig hudpleie og tidlig introduksjon av fødemiddelallergener. I tillegg identifisere faktorer som tidlig i livet kan føre til sykdom med data fra svangerskap, fødsel og langtidsoppfølging av barn med kliniske undersøkelser og biologiske tester. Vi vil rekruttere 2700 gravide kvinner og deres friske nyfødte barn (ca 2500). Det vil være stort fokus på innsamling av biologiske prøver med henblikk på, mikrobiota, immunologisk og allergologisk utvikling, miljøgifter, i tillegg til ernæring, stress, vekst, livsstil, miljø og arvelighet.