Norsk forening for dermatologi og venerologi

Oslo universitetssykehus

Genital lichen planus

7. mai 2016

1. Female genital erosive lichen planus. Development of a new treatment with HAL-PDT. (Klinisk forskning) - Anne Lise Helgesen (hudavdelingen, OUS)

Prosjektet er avsluttet.

Se artikkel: Vulvovaginal photodynamic therapy vs. topical corticosteroids in genital erosive lichen planus: a randomized controlled trial. Br J Dermatol. 2015 Jul 20. doi:10.1111/bjd.14033. [Epub ahead of print]