Graft versus host disease

1. Allo Young studien – kutan GVHD (klinisk studie) – Kristine Bø (OUS), Linn Landrø (OUS), Astrid Lossius (OUS) Barneonkologisk seksjon, Barneavdelingen og Hematologisk avdeling, OUS (PhD stipendiat dr Diep)

Vi undersøker pasienter som tidligere har vært benmargstranplantert som barn eller som unge voksne (<30 år) med tanke på tegn på kutan GVHD. Pasienten blir undersøkt tverfaglig mht GVHD og andre medisinkse mulige senfølger. Studiet startet høsten 2014 og vil bli avsluttet ila 2016 (antagelig).