Malignt Melanom

1. Pasienter med malignt melanoma og mikrometastaser- hvordan går det med dem? (klinisk forskning) - Ragnar Faye , Hudavdelingen, OUS

Pasienter med malignt melanom og påviste mikrometastaser- en oppfølgingsstudie mtp overlevelse

2. Primær og sekundær-forebyggende tiltak mot føflekkreft i befolkningen.  (epidemiologisk forskning) - Trude Eid Robsahm (Kreftregisteret), Marit Bragelien

Veierød (Universitetet) eller Hudavdelingen Arbeidet bygger på tilfeller av føflekkreft fra Kreftregisterets start i 1953 og frem til i dag, rundt 35.000 tilfeller. Fra 2008 har man koblet til kliniske og histopatologiske data i et eget kvalitetsregister (Norsk Malignt Melanom Register) i Kreftregisteret. Føflekkreft og sosioøkonomisk status. Prosjektet vil undersøke sammenheng mellom sosioøkonomisk status og forekomst og dødelighet for melanom, og om ev sammenheng har endret seg over tid.