Non-melanoma hudkreft

1. Prognostic factors in cutaneous squamous cell carcinoma: results from a population-based study. (Klinisk forskning, registerforskning) - Ingrid Roscher , Department of Dermatology , Oslo University Hospital- Rikshospitalet, N-0027 Oslo, Norway, Telephone: +47 23070000, e-mail: ingrid.roscher@ous-hf.no

Vi har hentet ut alle primære plateepitelkarsinomer i hud registrert i Kreftregisteret i perioden 1.1.2000 til 31.12.2004. Vi har også hentet ut de som har metastasert innen 2009. 112 svulster av 6347 har metastasert. Disse og en alders-og kjønnsmatched kontrollgruppe undersøkes nå med tanke på prognostiske faktorer. Preparatene har blitt innkalt fra laboratoriene i hele Norge og en biobank er opprettet med disse preparatene. Nye snitt har blitt laget, og disse undersøkes nå med tanke på prognostiske faktorer. Biobanken kan fremover brukes til flere prosjekter. Å ha en biobank med snitt av 112 cutane plateepitelkarsinomer som har metastasert antas å gi muligheter for fremtidige forskningsprosjekter.

2. Dagslys-PDT med og uten fraksjonert CO2 laserbehandling av keratoser i hodebunn eller panne hos organtransplanterte (klinisk forskning - RCT) - Mohammad Rizvi (hudavdelingen, OUS)

Pas som er transplantert sliter mye med AK. Målet er å tilby mer skånsom behandling, ikke minst pga field cancerazitation. Hvis det viser seg at fraksjonert CO2 er mer effektivt kan dette være med på å gi bedre behandlingsresultat. Man benytter sollys PDT slik at man ikke er bundet til konvensjonell PDT med sine ulemper/ bivirkninger.

3. Skin cancer incidence trends in organ transplant recipients in Norway 1963-2012: a population-based study (epidemiologisk forskning) - Mohammad Rizvi (hudavdelingen, OUS)

Epidemiologisk studie som kartlegger innsidens, samt beregner SIR (Standarisert innsidens ratio), ser på SCC trender osv i pasienter som er transplantert fra 1963-2012.