Venerologi

1. Uretritt/cervicitt studie for kvinner (Epidemiologisk studie) - Harald Moi/ Ivana Randjelovic (Olafiaklinikken / OUS)

Akutt uretritt og cervicitt er seksuelt overført sykdom som behandles med antibiotika. Ubehandlet kan betennelse spre seg og føre til salpingitt/bekkenbetennelse. I lang tid var Neisseria gonorrhoeae den eneste kjente patogen til uretritt/cervicitt. Siden 1970 vet vi at Chlamydia trachomatis forårsaker ca. 30 % , og de siste 15 år er det vist at Mykoplasma genitalium forårsaker 10-15 % uretritt/cervicitt. Siste årene med PCR teknikk er det mulig å påvise flere bakterier som mulige årsaker til uretritt /cervicitt men det er fortsatt ikke helt klart hvilken rolle har disse bakterier i utvikling av seksuelt overført sykdom og i hvilken grand skal de behandles med antibiotika. Målet med vår studie var å finne indikasjon til antibiotika behandling av klinisk/mikroskopisk påvist cervicitt/uretritt ved å finne hvilke diagnostiske kriterier eller kombinasjoner av dem er den mest sannsynlige til å forutsi infeksiøs cervicitt (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum og Trichomonas vaginalis ). Pasientene ble rekruttert fra besøkende på Olafiaklinikken. Eksklusjons kriteria var graviditet, antibiotika behandling løpet av de siste 4 ukene, tilbakevendende eller vedvarende cervicitt, sex med kvinner, menstruell blødning ved undersøkelse og seksuell abstinens siste 3 mnd. Gynekologisk underlivsundersøkelse ble utført og kliniske funn ble registrert. Etter samling av de vaginale prøver, ble endocervix undersøkt på inflammasjon tegn (tilstedeværelse eller fravær av mucopurulent sekresjon fra cervix og tilstedeværelsen av lett indusert blødning) og gjennomført mikroskopi (funn notert og bevart objektivglass til etterundersøkelse). Studen er avsluttet 2014. Det har vært 392 deltagere og statistisk analyse er i gang. Det er nesten ingen studie om mikroskopisk uretritt hos kvinner og hvilken betydning mikroskopisk uretritt hos kviner har i SOI. Det er også mulig overbruk av antibiotika behandling ved påvist mikroskopisk cevicitt uten påvist infeksjons angens. Resultater fra studie kunne hjelpe oss å bruke antibiotika behandling mer selektiv.

2. Asymptomatiske menn 2013 (Klinisk forskning) Eva Tønsberg / Kristin Skullerud / Harald Moi (Olafiaklinikken, OUS) kristin.skullerud@ous-hf.no

Det er inkludert ca 290 menn fra Olafiaklinikkens pasienter i perioden 2013-2015. Hensikten med studien er å undersøke prevalensen av non-gonoreisk uretritt hos asymptomatiske menn, og sensitiviteten av mikroskopi (urethrautstryk)  i forhold til positive laboratorieprøver. Man har også sett på mikroskopifunn etter behandling hos menn med vedvarende uspesifikk uretritt.