Generell hudsykdom

1. Genetisk disposisjon for hudsykdom (inkl. eksem, akne, hidrosoadenitt og rosacea) (Genetisk epidemiologi) -  Mari Løset (mari.loset@gmail.com) og Ellen Modalsli (ellen.modalsli@ntnu.no) Institutt for samfunnsmedisin (ISM), NTNU og Hudavdelingen, St. Olavs Hospital  

Mål. Gjennom denne studien har vi to hovedmål:
1) Å identifisere nye genetiske områder assosiert med hudsykdommer, i tillegg til de som allerede er påvist. Vi vil blant annet se på de ulike hudsykdommene som dikotomt utfall (ja/nei), sammenligne tidlig versus sen debut av sykdommen samt behandlingsomfang som grunnlag for gradering av alvorlighetsgrad. Vi ønsker også å delta med oppsummeringsdata i internasjonale samarbeid knyttet til hudsykdom.

2) Å undersøke årsak- og virkningsspørsmål mellom hudsykdom og utvalgte eksponeringer og helsetilstander/samsykdommer som for eksempel livsstil, overvekt, høyt blodtrykk, dyslipidemi, metabolsk syndrom, diabetes, hjerte- og karsykdom og annen proinflammatorisk sykdom. Dette gjøres ved å undersøke i hvilken grad genvariasjon relatert til psoriasis også disponerer for de aktuelle eksponeringene og helsetilstandene/samsykdommene og vice verca (toveis mendelisk randomisering og andre analyser av genetisk pleiotropi).

Materiale og metode. Diagnoser for generelle hudsykdommer som eksem, akne, hidrosoadenitt og rosacea er ikke er tilgjengelig i HUNT Databank, og vi ønsker å hente disse gjennom kobling til registre: Sykehusdata. ICD-9 og ICD-10 koder i diagnoseregistrene ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Norsk Pasientregister. For diagnoser satt i spesialisthelsetjenesten. HELFO. Mange pasienter, særlig dem med eksem og akne, behandles kun hos fastlegen og vil således ikke inngå i de overnevnte datakilder. Vi ønsker derfor å hente diagnoser gjennom Helseøkonomiforvaltningens (HELFOs) database for diagnoser satt i allmennpraksis.

Status. Prosjektet er sendt til godkjenning hos REK, genotyping av vel 70,000 HUNT-deltagere er ferdig (de med tilgjengelig DNA), og vi planlegger å starte de genetiske analysene i januar 2016. Analysene vil utføres i samarbeid mellom professor Kristian Hveem og hans medarbeidere (inkl. Løset og Modalsli) ved NTNU og St. Olavs Hospital og et av de ledende internasjonale miljøene i genetisk statistikk ved Universitetet i Michigan.