Norsk forening for dermatologi og venerologi

St. Olavs hospital

Kutant T-celle lymfom

7. mai 2016

1. ALA / UVA fotoferese  (Translasjonsforskning) - Qian Peng, Professor, OUS Eidi Christensen, Postdoktor, NTNU Email: eidi.christensen@ntnu.no

Samarbeidsprosjekt mellom leger /forskere på St. Olavs Hospital / NTNU og OUS -Radiumhospitalet.

In vitro studier av hvilken effekt aminolevulinsyre (ALA) har på transformerte/aktiverte lymfocytter i blod fra fra pasienter med kutane T-celle lymfom og kronisk transplantat-mot-vert sykdom både alene og i kombinasjon UV-lys. Potensielle fordeler ved bruk av ALA er at dette stoffet er et potent, ikke kreftfremkallende fotosensibiliserende stoff som virker på syke lymfocytter selektivt og induserer en systemisk immunologisk respons. Pågående inklusjon av pasienter inn i studien og analyser av materiale. Resultat vil kunne foreligge i 2017.

2. Modifikasjon av fotoferese med 5-aminolevulinsyre ved kutan T-celle lymfom eller transplantat-mot-vert sykdom (Klinisk Forskning) Qian Peng, Professor, OUS, Marit Saunes, overlege/førsteamanuensis, St. Olavs Hospital/NTNU, Eidi Christensen, Postdoktor, NTNU Email: eidi.christensen@ntnu.no

Samarbeidsprosjekt mellom leger /forskere på St. Olavs Hospital / NTNU og OUS -Radiumhospitalet. Fase-I/II studie, Hudavdelingen, St. Olavs Hospital. Ekstrakorporal fotoferese (ECP) er en immunmodulerende behandling  som brukes ved kutant T- celle lymfom (CTCL) og kronisk transplantat-mot-vert (cGVHD) sykdom. Hovedhensikt med studien er å undersøke, sikkerhet og effekt av ECP hos pasienter med CTCL og cGVHD ved bruk av medikament som inneholder ALA og behandling ved bruk av standard fotoferesemaskin. Den nye behandlingen kan med selektiv ødeleggelse av de syke cellene vise seg å være mer effektiv enn dagens ECP. Studien vil kunne øke vår kunnskap om cellemekanismer ved ECP av CTCL og cGVHD sykdom. Studien er under planlegging med forhåpentligvis oppstart i 2016. Det er ønske om å inkludere 15-20 pasienter.