Non-melanoma hudkreft

1. Forenklet versus etablert fotodynamisk terapi ved lavrisiko basalcelle karsinom - en randomisert, kontrollert, blindet multisenter-studie. (Klinisk forskning) Eidi Christensen, Postdoktor og Cato mørk, Professor, NTNU. Email: eidi.christensen@ntnu.no Hudavdelingen, St Olavs Hospital / Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Det Medisinske Fakultet, NTNU i Trondheim. Randomisert, blindet, nasjonal, multisenter studie. 7 hud-senter i Norge deltar (Akershus Hudlegesenter/NTNU, v/ Cato Mørk.  SUS, v/ Susanne Kroon. OUS, v/ Per Helsing. UiB, V/ Ingeborg Bachmann. Sentralsjukehuset i Førde, v/ Øystein Vatne. Hudlegekontoret i Lillehammer/UiT, v/ Lars Kåre Dotterud og St. Olavs Hospital / NTNU, v/ Eidi Christensen)

Formål er å studere muligheten for å forenkle dagens etablerte fotodynamiske terapi (PDT) av basalcelle karsinom (BBC), ved å sammenligne 3 års behandlingseffekt av en forenklet PDT behandlingsprosedyre med dagens godkjente standard for klinisk lavrisiko BCC. Inklusjon av pasienter med til sammen rundt 400 BCC er avsluttet og pasientene følges opp for å vurdere 3-års resultat som vil foreligge i 2017.

2. Immunhistokjemiske undersøkelser av basalcelle karsinom (Translasjonsforskning) Eidi Christensen, Postdoktor Email: eidi.christensen@ntnu.no Hudavdelingen og CMIC, St Olavs Hospital og Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Det Medisinske Fakultet, NTNU i Trondheim.

Biopsimateriale fra basalcelle karsinom (BCC) vil bli studert med immunhistokjemisk markører (CXCR-4, COX-2 og alfa SMA) for celle proliferasjon, invasivitet, vaskularisering og vekstfaktorer for å undersøke muligheten av å oppdage svulster som er mer motstandsdyktige mot behandling. Dersom slike svulster kan identifiseres i forkant av behandling, vil dette få konsekvenser for type og grad av behandling som iverksettes og bedre muligheten for å oppnå god behandlingseffekt. 60 diagnostiske BCC biopsiprøver fra 1997-1998 samt 10 prøver fra BCC residiv etter fotodynamisk behandling er farget og klare for vurdering. Resultat av studien vil kunne foreligge i 2017.

3. Væskebasert cytologi ved BCC og AK (Klinisk forskning) Eidi Christensen, Postdoktor Email: eidi.christensen@ntnu.no

Hudavdelingen, avd. for Patologi., seksjon for cytologi, St. Olavs Hospital og Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Det Medisinske Fakultet, NTNU i Trondheim. Prospektiv, blindet, singel-senter pilotstudie. Hensikten med studien er å vurdere om kvaliteten på utstryk fra basalcellekarsinom (BCC) og aktiske keratose (AK) preparert ved hjelp av væskebasert cytologi ThinPrep®Pap er tilstrekkelig god for bruk i diagnostikk og om væskebasert cytologi synes velegnet som diagnostisk metode ved BCC og AK sammenliknet med histologi. Innsamling av materiale er i gang. Resultat vil kunne foreligge i 2016.