Undervisningspedagogikk

1. Save your skin (Medisinsk pedagogikk) - Brita Pukstad brita.pukstad@ntnu.no www.cyberderm.net er en god sveitsisk nettside med ulike læringsressurser og online interaktive spill for fagfeltet dermatologi (læren om hudsykdommer). Et av spillene, «Save your skin», oppgraderes og oversettes nå til norsk. Midler til oppgradering er utdelt prosjektleder som del av NTNU sin satsning innen toppundervisning. Den som spiller «Save your skin» får i oppgave å være en lege, og vil underveis få ulike medisinske problemstillinger som skal løses. Problemstillingene skal være så klinisk relevante som mulig, og vil bestå av kvalitetssikrede flervalgsoppgaver innen hudsykdommer som tidligere er gitt til eksamen ved Det medisinske fakultet. Når «Save your skin» er oppdatert og oversatt til norsk vil legestudenter teste ut spillet som en del av sine eksamensforberedelser i dermatologi. Den pedagogiske nytteeffekten av spillet (hovedmålet med prosjektet), vil bli evaluert av to legestudenter som del av deres hovedoppgave i medisin.

Innlevering av hovedoppgaven er satt til juni 2017. Prosjektet er et samarbeid med UniPed-seksjonen ved NTNU og førsteamanuensis og allmennlege Jørgen Urnes ved Institutt for Samfunnsmedisin ved NTNU.