Venerologi

Mycoplasma genitalium: Forekomst i utvalgt gruppe, og evaluering av metoder for prøvetaking (Klinisk forskning )  - Brita Pukstad

Prospektiv undersøkelse av bakteriemengde i urin hos pasienter med Mycoplasma genitalium infeksjon, og respons på behandling (Klinisk forskning )  - Brita Pukstad https://www.ntnu.no/dmf/ikm/hud-og-venerologi Samarbeid med Studenthelsetjenesten i Trondheim (SiT). I tillegg medisinernes seksualopplysning, MSO, og Regional Forskningsbiobank Midt-Norge (lagring av biomateriale og kliniske data). Det er samlet inn prøvemateriale, spørreskjema og kliniske opplysninger fra over 1000 studenter som har deltatt på prosjektet så langt. Rekruttering skjer ved at MSO og prosjektets veiledere arrangerer «Klamydiadager» to ganger i halvåret på de største studiestedene i Trondheim med testing og rekruttering direkte på studiestedet den aktuelle dagen. Videre jobber to studenter ved MSO på SiT en gang i uken, og rekrutterer derfra samtidig som de får lønnet arbeid og erfaring som helsearbeidere. Silje Christine Nitteberg skal se på prevalens av Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis og gonoré hos studenter i Trondheim, samt samholde dette med opplysninger fra spørreskjema samlet inn. Planlagt innlevering juni 2016.

Flere studenter er nå koblet inn i forbindelse med «Klamydia-dagene», og det er allerede planlagt to nye prosjekter som vil springe ut fra dette prosjektet.