Kontakt allergi

1. 7 dags avlesning standard epikutantester (Kvalitetssikringsstudie) Øystein Egeland, Hudavdelingen Stavanger Universitetssykehus

Mange pasienter med eksem har en kontaktallergi som forårsaker eksemet. Disse pasientene utredes med epikutantester (lappetester). ”Lappene” med allergen festes på ryggen og fjernes etter 48 timer. Testen avleses etter 72 timer og eventuelt også etter 1 uke. Vi har mange forskjellige testserier, og noen av disse seriene avleses allerede i dag rutinemessig etter 72 timer og 1 uke.

Vår mest brukte testserie, ”standardserien”, avleses i dag bare etter 72 timer. Noen avdelinger har rutiner der testen også avleses etter 1 uke, og de mener at de da påviser inntil 15% flere pasienter med kontaktallergi. Dette er det ikke full enighet om.

Vi skal nå ved Hudavdelingen Stavanger Universitetssykehus gjøre en endring i prosedyren, slik at denne testen også avlese både etter 72 timer og 1 uke. Vi vil samtidig gjennomføre dette som et kvalitetssikringsprosjekt. Vi vil derved kunne få svar på om vi ved avlesning etter 1 uke påviser flere pasienter med kontaktallergi, enn kun med avlesing etter 72 timer. Vi tenker å registrere funnene i ett år. Sannsynligvis finner vi flere pasienter med kontaktallergi og vi må da vurdere om de nye avlesningsprosedyrene skal gjøres permanente.