Norsk forening for dermatologi og venerologi

Stavanger universitetssykehus

Kronisk urtikaria

7. mai 2016

1. AWARE – A Worldwide Antihistamine Refractory chronic urticarial Evaluation (Klinisk forskning) - Ellen Cath. Pritzier, Helse Vest – Stavanger Universitetssjukehus - Hudavdelingen

60 pasienter – ny viten om hvordan alvorlig kronisk urticaria innvirker på livskvalitet