Non-melanoma hudkreft

1. 2011/2048 Forenklet versus etablert fotodynamisk terapi ved lavrisiko basalcellekarsinom (Clinical Trial nummer: NCT01482104) Klinisk forskning - Overlege Eidi Christensen, NTNU Trondheim. Multisenter nasjonal studie planlagt fra Den Norske PDT Gruppe, der Stavanger Universitetssykehus ved hudavdelingen/ seksjonsoverlege Susanne Kroon, deltar.

Studiet sammenligner konvensjonell PDT med forenklet behandling (PDTx1), med dagens standard behandling for BCC. I studiet følges pasientene i 36 måneder eller inntil residiv ved 12 måneder. I tillegg ses på behandlingseffekt i forhold til tumortykkelse, histologisk subtyper og immunhistokjemiske karakteristika. Nødvendig antall pasienter er inkludert og 3 års kontrollene er startet på en del av avdelingene.