Atopisk eksem

1. Atopisk Dermatitt og forekomst av gule stafylokokker i hud, nese og hals blant ungdom. En del av Fit Futures studien.  (klinisk og epidemiologisk studie) - Lars Kåre Dotterud og Anne Sofie Furberg, UiT Universitetet i Tromsø/ Universitetssykehuset Nord –Norge HF, Helse Nord RHF.

Fit Futures (FF-1 og FF-2) er en brei somatisk helseundersøklse blant ungdom i 1. og 3. klasse videregående skole (vgs.) i Tromsø og Balsfjord kommune.  I FF-1 deltok 1038 elever fra 1. vgs.  i undersøkelsen og i FF-2 ble alle elever inviterte til en oppfølging studie, hvor 870 elever deltok. Elevene er blant annet undersøkt på forekomst av atopiske sykdommer og alvorlighetsgrad av atopisk eksem. Vi har sett på den naturlige utbredelse av  gule stafylokokker i nese, hals og hud hos atopiske og friske elever. Vitamin-D og IgE-mediert allergi er undersøkt i populasjonen.  Videre ønsker vi å se på hvordan forhold hos vert, mikrobe og miljø fremmer kolonisering og infeksjon. Prospektive data vil gi unike kunnskaper om endringer i bærerskap i overgang fra barn til voksen.