Norsk forening for dermatologi og venerologi

Universitetssykehuset Nord-Norge

Malignt melanoma

7. mai 2016

1. Føflekk eller melanom? Nevus doctor - et dataprogram for beslutningsstøtte i primærhelsetjenesten (Helsetjenesteforskning - e-helse) - Thomas Schopf thomas.roger.schopf@telemed.no Universitetssykehuset Nord-Norge

Diagnostisering av malignt melanom (føflekkreft) er en vanskelig oppgave både for primærleger og hudspesialister. Mens innføringen av dermatoskopi har bedret diagnostikken for hudspesialister, har primærleger i Norge og flere andre land ikke tatt i bruk denne teknikken. Tolkning av dermatoskopiske funn er vanskelig og krever intensiv opplæring og erfaring utover det man kan forvente av en fastlege. Et nytt beslutningsstøtteprogram skal hjelpe primærlegen til å sortere ut mistenkelige hudforandringer. Nevus doctor er et dataprogram som analyserer bilder tatt gjennom dermatoskop. Etter gjennomført analyse får legen informasjon om det foreligger trekk ved forandringen som kan tyde på hudkreft. Slik får allmennlegen tilleggsinformasjon som ellers er forbeholdt hudlege, som rutinemessig gjør dermatoskopi. Den endelige diagnosen stilles etter histologisk undersøkelse. I en tidligere studie oppnådde Nevus doctor en sensitivitet og spesifisitet tilsvarende hudleger som ble vist de samme dermatoskopiske bilder. I dette postdoc-prosjektet ønsker man å gjennomføre et randomisert klinisk forsøk for å undersøke om dataprogrammet Nevus doctor fører til forbedret sensitivitet og/eller spesifisitet i allmennpraksis. I intervensjonsgruppen skal fastleger bruke Nevus doctor for å sortere ut hvilke hudforandringer som trenger videre utredning mens fastleger i kontrollgruppen baserer sin avgjørelse på en klinisk vurdering uten diagnoseprogrammet. Studien gjennomføres i tidsrommet 2014 - 2020.