Norsk forening for dermatologi og venerologi

Universitetssykehuset Nord-Norge

Non-melanoma hudkreft

7. mai 2016

1. Multiple puncture technique and curettage as pretreatment of superficial and nodular basal cell carcinoma before methyl-aminolaevulinate photodynamic therapy: A prospective, open, non-sponsored study with up to 12 months follow-up. (klinisk forskning) Hoved veileder: Overlege Lars Kåre Dotterud UNN Tromsø, Biveileder: Post doc. /overlege Eidi Christensen

Studien omfatter pasienter med BCC henvist til en privat hudlegepraksis. I alt 340 pasienter blev inkludert i studien. De fikk behandling med PDT to ganger, med ca en ukes mellomrum. Nytt i denne studien er forbehandling med curretage og buttonering av BCC før pålegging av Metvix krem. Per i dag foreligger det ingen publiserte studier som har benyttet denne forbehandling. Alle pasienter ble kontrollerte etter 6 mnd mtp residiv eller ikke samt kosmetisk resultat.  Studien gir grunnlag for påbygging til en PhD-grad.

2. Maligne og premaligne hudlesjoner hos nyretransplanterte pasienter (klinisk studie) -  Lars Kåre Dotterud   e-post larskd@gmail.com Telefon: 99634151

Vi har gjort en prospektiv studie av nyretransplanterte pasienter i perioden  1999 til 2010. Vi har sammenlignet tall fra kreftregisteret i Norge og Statistiska Centralbyrån i Sverige. Vi har sett på risikoen for utvikling av hudkreft av ikke-melanomtype, aktinisk keratose og benigne hudforandringer i løpt av 10 års oppfølging.  Foreløpige tall viser høy risiko i denne gruppe for utvikling av spinocellulær carcinom , basalcellecarcinom og aktiniske keratoser.  Studien er under bearbeidelse og vil bli publisert.