Norsk forening for dermatologi og venerologi

Haukeland Universitetssykehus

Malignt Melanom

28. mai 2019

Mekanismer for behandlingsresistens ved immunterapi mot melanom (preklinisk forskning) – Lars Prestegarden, Hudavdelingen Haukeland universitetssjukehus/UiB

Gruppen anvender prekliniske laboratorie- og dyremodeller for å utforske hvilke mekanismer som avgjør om en pasient vil få effekt av immunterapi.