Norsk forening for dermatologi og venerologi

Haukeland Universitetssykehus

Psoriasis

28. mai 2019

Improving treatment of psoriasis (klinisk, translasjonell forskning)- Silje Solberg, Hudavdelingen Haukeland universitetssjukehus og Klinisk institutt 2, Broegelmanns Forskningslaboratorium UiB.

Vi har opprettet en biobank for pasienter med psoriasis hvor 101 pasienter er inkludert. Blodprøver og kliniske data er samlet inn på tre tidspunkt. Alle mottar biologisk behandling. Ca 50% har tatt første blodprøve før oppstart av medikamentet. Det er samlet inn PBMCs, EDTA, PAX-glass og serum av pasientene, samt PASI, DLQI, BMI og andre epidemiologiske data.

Vi har brukt flow cytometri for å undersøke signalveiene inni blodceller hos pasienter på infliximab (original og biosimilar) og funnet at psoriasis pasienter har høyere aktivitet i disse enn friske kontroller. Det var ikke forskjell på original og biosimilar infliximab.

Videre har vi undersøkt cytokin nivå i serum hos 40 psoriasis pasienter før og etter biologiske behandling og sammenholdt dette med kliniske data for å undersøke om serum nivå av enkelte cytokiner  samsvarer med sykdomsaktivitet og om det kan forutsi behandlingseffekt.

Videre planlagte studier omfatter massecytometri av PBMCs fra psoriasis pasienter for å leite etter biomarkører for sykdomsaktivitet og behandlingseffekt samt undersøkelser av dendrittiske celler ved psoriasis. Biobanken kan også åpne opp for mRNA analyser og genstudier.

Solberg vil ha forskningsmidler til mai 2019. To andre PhD kandidater jobber videre med materialet og prosjektet etter dette. Hovedmålene med forskningen er å lære mer om patogenesen ved psoriasis, systemisk inflammasjon knyttet til sykdommen og evt finne biomarkører for psoriasis og behandlings effekt.

Monitoring and improving treatment of psoriasis - Silje M. Solberg

Klinikere etterspør analyser for uønskede immunologiske reaksjoner på medikamenter, såkalt immunogenisitet. De ser behovet for å optimalisere behandlingen til beste for pasient og samfunn. Vi ønsker å følge pasienter som inkluderes i Hudavdelingens register for biologisk behandling, i en longitudinal studie og se på parametre relatert til psoriasis og behandling med biologicals. De pasientene som utvikler antistoff eller lave medikamentnivå vil inngå i en cross sectional studie med flowcytometri av blod for å se på intracellulære signalveier.